Online Casino

Online casino je virtuálne casino. Umožòuje hráčom hra a stavi na hry v casíne prostredníctvom internetu. Offline casino je z „tehál a omietky“ , je postavené na pevnej zemi a možete do neho fyzicky vojst.

Viruálne online casína sú rovnaké ako casína z tehál a omietky, krem faktu, že v online casíne môžete hra z domu, nemusíte nikde cestova, máte zabezpené súkromie, sami sa rozhodujete kedy chcete hra a hlavne to i chcete hra o reálne peniaze, alebo sa chcete len zabavi hrou o nereálne peniaze. V online casíne nájdete celý zoznam hier, ktoré môžete hra, ale nájdete aj také casína, ktorí vám poskytnú len jeden typ hry.

Online casína ponúkajú výhry a vyplácajú provízie podobne ako casína z „tehál a omietky“. Niektoré casína potvrdzujú vyššie výplaty provízií za hry na automatoch a niektoré zverejòujú kontrolu výplat provízií na svojich web stránkach. Ak predpokladáme, že online casíno používa vhodne naprogramovaný generátor náhodných čísel, potom stolové hry ako blackjack majú určitú výhodu. Výplata provízie z týchto hier vyplýva z pravidiel hry.

Aby mohli online casína fungova musia by v prvom rade bezpečné a čestné, aby mali hráči dobrý pocit z hier ponúkaných online casínami. Vaščina casín nakupuje známy software od firiem, ktoré sa orientujú práve na tvorbu a programovanie online casín. Najznámejšími a hlavne rokmi overenými tvorcami takýchto softvarov sú napr. BossMedia, Cryptologic, Microgaming, Odds On, Play Tech a Wager Works. Programátori, ktorí tvoria softvare, používajú generátor náhodných čísel, aby boli casína internete veľmi podobné tomu, ako keby ste boli priamo v casíne z „tehál a omietky“.

Typy casín

casíno „ako živé“

Hra v takomto casíne spája skutočné casíno a online hru. Súčasný pokrok v komunikačných technológiách umožòuje casínam z „tehál a omietky“ otvori v reálnom čase hru prostredníctvom webu, aby mohli hráči hra stolové hry v interaktívnom, živom prostredí. Hráči takto môžu vidie, poču a komunikova s dílerom pro stole v skutočnom casíne kdekoľvek na svete.

Online casíno na webe

Využívanie takéhoto casína je jednoduché a je podobné online čítaniu web stránky. Hráč v takomto virtuálnom casíne hrá hru priamo na web stránke, bez toho, aby si musel skopírova hru alebo jej čas do počítača. Hráč bude používa prípojky na macromedia,java, shockwave, flash, ktorými sú mnohé počítače už vybavené, ale ľahko sa dajú získa aj prostredníctvom online casína. Online casína majú veľa farieb, grafiky, audia a videa, ktoré sa dajú prehráva pomaly a na nízkej rýchlosti, ako napr. Dial-uu. Niektoré online casína umožòujú hru aj prostredníctvom HTML prenosu.

Online casíno založené na kopírovaní z webu

Tieto casína si vyžadujú kopírovanie klientského softwaru, aby hráčovi bola ponúknutá hra a stávka v casíne.Software online casína spája s poskytovateľom služieb casína a udržiava kontakt bez podpory prehliadača. Tieto druhy online casína pracujú rýchlejšie ako online casína na webe, lebo grafika a zvuky sú uložené v klientskom softwari a nemusia sa prebera z internetu. Ale na druhej strane, úvodné skopírovanie softwaru si vyžaduje určitý čas v závistlosti od pripojenia dom internetu.

Software sa skopíruje na užívateľský počítač, takže hry možu fungova aj bez toho, aby sa užívateľ pripojil na internet – napríklad pri hre o nereálne peniaze. Software umožní hráčovi hra hry a pripoji sa na internet je potrebné len v prípade hry o reálne peniaze. Najväčšou výhodou takéhoto casína je rýchlos hry. Grafika udržiava rýchlos v počítači užívateľa a nie rýchlos prehliadania alebo propojenia. Hráč si ale musí by vedomý, že akýkoľvek skopírovaný program alebo software môže obsahova aj nesprávne alebo podvodné programy (nielen software casína, ale všetky programy ktoré užívateľ sahuje z internetu). Nie je ale bežné, aby program alebo software kopírovaný z viruálneho casína obsahoval takéto programy alebo prvky. Zvl᚝ sa to týka softwaru od najväčších tvorcov onlien casín ako sú sú napr. BossMedia, Cryptologic, Microgaming, Odds On, Play Tech a Wager Works.

Software online casína

Internetové casína sú rovnako slušné a čestné ako ktorékoľvek casína v mestách. Software pre casínové hry musí by schválený vládou a zodpoveda stanoveným pravidlám a podmienky pre ne sú rovnaké ako pre hry v akomkoľvek inom casíne. Preto v internetovom casíne vyhráte alebo prehráte práve tak, ako v reálnom casíne.

Internetové casína sú sledované veľmi pozorne a podliehajú pravidlám. Zača s internetovým casínom kvôli klamaniu a okrádaniu ľudí znamená porušenie zákona a platenie pokút. Takéto casíno nemože existova na celosvetovom webe bez toho, aby nebolo úradmi odhalené. Najdôležitejšie teda je, že je bezpečné hra so svojimi peniazmi na internete.

hrať teraz